Träningsfilmer Rocky

På denna sida finns det lite blandade filmer från lite träningstillfällen och år.

Vi kanske inte är proffs men vi har kul! 

 

Linförighet sett från mitt håll.

 

Rocky i uppletningsrutan.

 

 Spårning. 

 

Kryp sett ur olika vinklar.

 

Framförgående sett från min vinkel.

 

Kryp. 

 

Linförighet.

 

Träning på framförgåendet. 

 

Liten film från olika träningstillfällen.

 

Vi leker i uppletningsrutan. 

 

En tidig film med diverse moment. 

 

Gammal film med divere moment.

 

En film från den första hopp över hinder träningen.