Träningsfilmer Amic

En av de första inkallningarna med Amic. 

 

Lite mer på inkallningsövning. 

 

Lite mer på inkallning. 

 

Första spåret/spåren.

 

 

Början till uppletande. 

 

 

 

 
Början till backa

 
 Mer backande.
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
What do you want to do ?
New mail