Plats: Värnamo. Mentalbeskrivare.hund: Kia Axelsson
Datum: 2009-04-18
Känd mental status med 1:a på skott.

(foton samt film från moment spöken längre ner)

 

budxsdnkux1vcmghlungltgz_2405947_20090418057_mh_B_1_kent

Beskrivning Resultat Medel Avvikelse
Nyfikenhet/Orädsla 3,3 3,5 -0,2
Aggressivitet 2,0 2,0 0,0
Socialitet 4,7 3,6 1,1
Jaktintresse 1,8 2,5 -0,7
Lekfullhet 3,8 3,4 0,4

Rocky MH, foton + film

MH
Blev tyvärr ingen mer film då batteriet var på upphällning och jag ville ha spökena med i alla fall.

Kontakt och lek. 

BeFunky Collage

 1a.Kontakt hälsning: 4 (Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök)

1b.Kontakt samarb: 5 (Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller)
1c.Kontakt hantering: 5 (Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende)
2a. Lek 1 leklust: 5 (Startar mycket snabbt. leker mycket aktivt)
2b.Lek 1 gripande: 3 (Griper tveksamt eller med framtänderna)
2c. Lek 1 grip/dragk: 3 (Griper, drar emot, men släpper och tar om alternativt tuggar)

--------------------------------------------------------------------------------------------

Förföljande.

MH - jakt

3a. 1.Förföljande: 1 (Startar inte)
3a. 2.Förföljande: 3 (Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer)
3b. 1.Gripande: 1 (Nonchalerar föremålet. Alternativt springer inte fram)
3b. 2.Gripande: 2 (Griper inte, nosar på föremålet)

--------------------------------------------------------------------------------------------

Aktivitet.

MH - aktivitetsnivå

4.Aktivitet: 4 (Är uppmärksam men ökad aktivitet eller oro efter hand)

--------------------------------------------------------------------------------------------

 Avståndsleken.

BeFunky Collage b

5a.Avst.lek intresse: 2 (Kontroll. Avbrott förekommer)
5b.Avst.lek hot/aggr: 1 (Visar inga hotbeteenden)
5c.Avst.lek nyfiken: 4 (Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning)
5d.Avst.lek leklus: 5 (Griper direkt. Drar emot, släpper inte)
5e.Avst.lek samarb: 3 (Är aktiv med figuranten när denne är aktiv)

--------------------------------------------------------------------------------------------

 Överraskningen.

BeFunky Collagevc

6a.Överr. rädsla: 2 (. Hukar sig och stannar)
6b.Överr. hot/agg: 1 (Visar inga hotbeteenden)
6c.Överr. nyfikenhet: 3 (Går fram till overallen när föraren står bredvid)
6d.Överr. kv. rädsla: 1 (Ingen tempoförändring eller undanmanöver)
6e.Överr. kv. intr: 2 (Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle)

--------------------------------------------------------------------------------------------

 Ljud.

MH - ljudkänslighet

7a.Ljud rädsla: 3 (Gör undanmanöver utan att vända bort blicken)
7b.Ljud nyfikenhet: 3 (Går fram till skramlet när föraren står bredvid)
7c.Ljud kv. rädsla: 2 (Liten båge el. liten tempoväxling vid någon av passagerna)
7d.Ljud kv intresse: 3 (Stannar upp. Luktar eller tittar på ljudkällan vid minst två tillfälle)

--------------------------------------------------------------------------------------------

 Spöken. 

8a.Spöken hot/agg: 4 (Visar flera hotbeteenden och någon attack)
8b.Spöken kontroll: 5 (Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet)
8c.Spöken rädsla: 5 (Backar längre än kopplets längd eller lämna platsen alternativt flyr)
8d.Spöken nyfikenhet: 1 (Går fram till figuranten när föraren tagit av figs huvudbonad. Alernativt går inte fram)
8e.Spöken kontakt: 4 (Tar kontakt själv kontakt med figuranten)

(Under punkten 8c och om man kollar på filmen, så vill jag påstå att Rocky inte backar längre än kopplets längd , håll koll vid 2.20 in i filmen, samt att även mentalbeskrivaren frågade varför jag släppte kopplet? För att testledaren sa det, sa jag)

--------------------------------------------------------------------------------------------

 Skott.

Här blev det tyvärr inga kort men väl ett när har vi gjort vårt MH och sitter och lyssnar på utvärderingen.

MH - slut 2

9a.Lek 2 leklust: 4 (Startar snabbt, leker aktivt)
9b.Lek 2 gripande: 4 (Griper direkt med hela munnen)
10.Skott: 1 (Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd)

--------------------------------------------------------------------------------------------