Angus MH

 Angus MH

Plats: Ö:a Härjedalens BK Sveg. Mentalbeskrivare-hund: Gerd Melin.

Datum: 2011-08-28
Känd mental status med 2:a på skott.

(filmer från MH längre ner)

 

Beskrivning Resultat Medel Avvikelse
Nyfikenhet/Orädsla 3,7 3,5 0,2
Aggressivitet 1,0 2,0 -1,0
Socialitet 4,3 3,6 0,7
Jaktintresse 3,5 2,5 1,0
Lekfullhet 3,6 3,4 0,2

nlettozqcgn5i2ct1ulpfilm_2609397_20110828028_mh_B_1_kent (1)

Angus MH filmer

Kontakt och lek

1a.Kontakt hälsning: 4 (tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök)
1b.Kontakt samarb: 4 (Följer med villigt. Engagerar sig i testeledaren)
1c.Kontakt hantering: 5 (Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende)
 

2a. Lek 1 leklust: 4 (Startar snabbt, leker aktivt)
2b.Lek 1 gripande: 4 (Griper direkt med hela munnen)
2c. Lek 1 grip/dragk: 3 (Griper, drar emot, men släpper och tar om alternativt tuggar)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Förföljande 1

3a. 1.Förföljande: 4 (Startar med hög fart, målinriktat - bromsar in vid bytet)
3a. 2.Förföljande: 4 (Griper direkt. Släpper)

----------------------------------------------------------------------------------------

Förföljande 2

3b. 1.Gripande: 3 (Griper tveksamt eller med tidsfördröjning)
3b. 2.Gripande: 3 (Griper tveksamt eller med tidsfördröjning)

----------------------------------------------------------------------------------------

 Aktivitet.

4.Aktivitet: 5 (Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alternativt oro under hela momentet)

----------------------------------------------------------------------------------------

Avståndsleken.

(Här kommer det ett par m 3 hundar gåenden efter men jag tycker Angus gör det bra ändå)

 

 

5a.Avst.lek intresse: 2 (Kontroll. Avbrott förekommer)
5b.Avst.lek hot/aggr: 1 (Visar inga hotbeteenden)
5c.Avst.lek nyfiken: 4 (Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning)
5d.Avst.lek leklus: 1 (Visar inget intresse)
5e.Avst.lek samarb: 2 (Blir aktiv men avbryter)

----------------------------------------------------------------------------------------

 Överraskningen. 

Överraskningen forts. 

6a.Överr. rädsla: 4 (Flyr högst 5 meter)
6b.Överr. hot/agg: 1 (Visar inga hotbeteenden)
6c.Överr. nyfikenhet: 2 (Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden)
6d.Överr. kv. rädsla: 2 (Liten båge eller liten tempoväxlingt vid någon av passagerna)
6e.Överr. kv. intr: 2 (Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle)

----------------------------------------------------------------------------------------

 Ljud. 

7a.Ljud rädsla: 2 (Hukar sig och stannar)
7b.Ljud nyfikenhet: 5 (Går fram till skramlet utan hjälp)
7c.Ljud kv. rädsla: 1 (Ingen tempoförändring eller undanmanöver)
7d.Ljud kv intresse: 3 (Stannar upp. Luktar eller tittar på ljudkällan vid minst två tillfälle)

----------------------------------------------------------------------------------------

 Spöken.

8a.Spöken hot/agg: 1 (Visar inga hotbeteenden)
8b.Spöken kontroll: 2 (Tittar mot spökena då och då)
8c.Spöken rädsla: 2 (Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering)
8d.Spöken nyfikenhet: 4 (Går fram till figuranten när föraren gått halva avståndet)
8e.Spöken kontakt: 4 (Tar kontakt själv kontakt med figuranten)

----------------------------------------------------------------------------------------

 Skott.

9a.Lek 2 leklust: 4 (Startar snabbt, leker aktivt)
9b.Lek 2 gripande: 2 (Griper inte, nosar bara på föremålet)
10.Skott: 2 (Avtagande kontroller under lek / passivitet. Därefter oberörd)