Plats: Ånge. Mentalbeskrivare.hund: Margaretha Carlsson
Datum: 2017-06-07
Känd mental status med 4:a på skott.

 

 

Beskrivning Resultat Medel Avvikelse
Nyfikenhet/orädsla     3,1  3,5   -0,4
Aggrissivetet     1,3  2,0   -0,7
Socilitet     3,7  3,6    0,1
Jaktintresse     3,0  2,5    0,5
Lekfullhet     3,4  3,4    0,0

 fpn21pp2asgew5wcrutsod0x_3108062_20170607003_mh_B_1_kent

 

 

MH.

Kontakt och lek.

1a Kontakt (hälsning): 4 (tar kontakt själv eller besvarar kontktförsök) 
1b (samarbete): 3 (följer med men är inte engagerad i testledaren)
1c (hantering): 4 (accepterar, svarar med kontaktbeteende)
2a Lek (leklust): 4 (startar snabbt, leker aktivt)
2b (gripande): 4 (griper direkt med hela munnen)
2c (gripande o dragkamp): 3 (griper,drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar)

--------------------------------------------------------------------------------------------

Förföljande 1.  

 

3a1 Förföljande (1): 4 (startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet)
3a2 Förföljande (2): 4
3b1 Gripande (1): (griper inte, nosar på föremålet)
3b2 Gripande (2): 2

  Förföljande 2.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Aktivitet.

4 Aktivitet: 4 (är uppmärksam men ökad aktivitet eller oro efter hand)

--------------------------------------------------------------------------------------------

Avståndsleken.  

5a Avst.lek (intresse): 2 (kontroll. Avbrott förekommer)
5b (hot/agg): 1 (visar inga hotbeteenden)
5c (nyfikenhet): 3 (går fram till den dolda men talande figuranten)
5d (leklust): 3 (leker,kan gripa försiktigt, drar inte emot)
5e (samarbete): 3 (är aktiv med figuranten när denne är aktiv)

--------------------------------------------------------------------------------------------

 Överraskningen.

6a Överraskningen (rädsla): 2 (hukar sig och stannar)
6b (hot/agg): 1 (visar inga hotbeteenden)
6c (nyfikenhet): 2 (går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden)
6d (kvarst rädsla): 2 (liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna)
6e (kvarst intresse): 1 (visar inget intresse)

Avreagering - överraskningen. 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ljud. 

7a Ljud (rädsla): 3 (gör undanmanöver utan att vända bort blicken)
7b (nyfikenhet): 4 (går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet)
7c (kvarst rädsla): 3 (båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen)
7d (kvarst intresse): 1 (visar inget intresse)

Avreagering - ljud. 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Spöken.

8a Spöken (hot/agg): 2 (visar enstaka hotbeteenden)
8b (kontroll): 4 (kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott)
8c (rädsla): 5 (backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen alt flyr)
8d (nyfikenhet): 2 (går fram till fig när föraren talar till fig och lockar på hunden)
8e (kontakt/fig i spökdräkt): 3 (besvarar kontakten från figuranten)

--------------------------------------------------------------------------------------------

Skott.

9a Lek2 (leklust): 3 (startar långsamt, blir aktiv, leker)
9b (gripande): 3 (griper tveksamt eller med framtänderna)
10 Skott: 4 (avbryter lek/passitivetet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgå inte till lek/passivitet)

--------------------------------------------------------------------------------------------